صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خشکسالی

تعداد مواردیافت شده ۲۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ , ۲۱:۲۹
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ , ۱۸:۳۲
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ , ۱۲:۲۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ , ۱۹:۰۳
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ , ۱۸:۲۹
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ , ۱۴:۰۱
ربط: %۹۳