صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی خشکسالی

تعداد مواردیافت شده 4

۱۳۹۹/۰۶/۱۲ , ۱۱:۲۹
ربط: %۲۰