صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خشونت

تعداد مواردیافت شده ۴۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ , ۱۴:۳۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ , ۱۳:۲۲
ربط: %۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ , ۱۹:۰۲
ربط: %۴
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۱
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۲۲:۱۸
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ , ۲۰:۳۲
ربط: %۳
صفحه ۱ از ۲