صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خشونت علیه زنان

تعداد مواردیافت شده ۱۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ , ۱۴:۳۴
ربط: %۳۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ , ۱۳:۲۲
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ , ۱۹:۰۲
ربط: %۳۲
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ , ۱۱:۲۳
ربط: %۸