صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خطر طالبان برای ایران

تعداد مواردیافت شده ۱۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
ربط: %۶۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ , ۱۰:۲۳
ربط: %۲۸
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۵۴
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۵