صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خط فقر

تعداد مواردیافت شده ۲۸
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ , ۱۵:۴۷
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ , ۱۴:۱۴
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۸:۴۹
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۱۰:۵۵
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ , ۱۴:۲۱
ربط: %۱۵
صفحه ۱ از ۲