صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خط فقر

تعداد مواردیافت شده 53

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۱۸:۴۹
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۱۰:۵۵
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ , ۱۴:۲۱
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ , ۰۱:۲۹
ربط: %۱۵
۱ ۲ ۳
۵۳ مورد، صفحه ۱ از ۳