صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خط فقر

تعداد مواردیافت شده ۲۷
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۵:۳۴
ربط: %۱
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ , ۰۷:۲۱
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ , ۱۵:۴۷
ربط: %۱
صفحه ۱ از ۲