صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی خط فقر در ایران

تعداد مواردیافت شده 43

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ , ۱۰:۵۵
ربط: کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ , ۱۴:۲۱
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ , ۰۱:۲۹
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۸:۲۱
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۰۲:۴۲
ربط: کمتر از 1
۱ ۲
۴۳ مورد، صفحه ۱ از ۲