صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین
نوید جمشیدی

جستجوی خط فقر در ایران

تعداد مواردیافت شده 7

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ , ۱۳:۱۸
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ , ۱۶:۳۰
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ , ۱۸:۰۳
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ , ۱۹:۴۰
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ , ۲۰:۴۳
ربط: کمتر از 1
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ , ۲۳:۵۵
ربط: کمتر از 1