صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی داروهای درمان کرونا

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ , ۱۵:۳۴
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۰۵
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ , ۱۸:۰۱
ربط: %۳۸
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۲۳:۲۶
ربط: %۲۲