صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی دربی

تعداد مواردیافت شده 5

۱۳۹۹/۰۶/۱۷ , ۲۲:۳۲
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ , ۲۳:۲۵
ربط: %۳۳
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ , ۱۹:۴۰
ربط: %۸۵