صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی درمان پریودی نامنظم

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ , ۱۷:۴۲
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ , ۰۱:۳۴
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ , ۱۶:۵۳
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ , ۱۲:۴۷
ربط: %۸۱