صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دشمنی طالبان با ایران

تعداد مواردیافت شده ۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ , ۰۲:۱۷
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ , ۲۳:۳۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۲۰:۱۲
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ , ۱۰:۰۵
کمتر از 1