صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دکتر قلب

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ , ۰۸:۴۸
ربط: %۲
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۵:۱۲
ربط: %۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ , ۱۲:۲۱
ربط: %۳