صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری

تعداد مواردیافت شده ۴۳
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ , ۰۰:۳۵
ربط: %۱۳
صفحه ۱ از ۲