صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دلتا

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ , ۱۲:۴۹
ربط: %۴۳
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ , ۰۰:۰۰
ربط: %۳۶
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ , ۰۷:۱۲
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ , ۰۹:۲۱
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۰۲:۴۴
ربط: %۲۴