صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دموکراسی

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ , ۱۴:۱۴
ربط: %۳۴
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ , ۲۰:۳۰
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ , ۱۶:۴۹
ربط: %۱۱