صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دوز سوم واکسن خارجی

تعداد مواردیافت شده ۴
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۵:۱۲
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
ربط: %۱۸