صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دولت برق را گران می کند

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ , ۱۵:۰۱
کمتر از 1
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ , ۱۳:۰۷
کمتر از 1