صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ايرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دولت سیزدهم

تعداد مواردیافت شده ۸۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ , ۲۳:۰۲
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ , ۱۲:۰۱
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ , ۲۰:۳۰
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ , ۱۵:۴۸
ربط: %۴۲
صفحه ۱ از ۴