صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی دونالد ترامپ

تعداد مواردیافت شده ۴۱
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ , ۰۱:۴۹
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ , ۱۶:۴۱
ربط: %۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ , ۱۶:۳۴
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ , ۱۱:۲۴
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۲۰:۰۲
ربط: %۱۰
صفحه ۱ از ۲