صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی ذخایر ارزی جهانی

تعداد مواردیافت شده 4

۱۳۹۹/۰۸/۱۷ , ۰۳:۰۰
ربط: %۱۴
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ , ۱۱:۲۹
ربط: %۵۴
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , ۱۳:۲۰
ربط: %۷۶