صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی رئیس

تعداد مواردیافت شده ۷۹۹
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ , ۱۸:۳۴
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ , ۱۸:۱۲
ربط: %۲۷
صفحه ۱ از ۳۲