صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی رشد منفی

تعداد مواردیافت شده 44

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: %۱۵
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۰۱:۱۳
ربط: %۱۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ , ۱۱:۰۲
ربط: %۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط: %۲۴
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط: %۶۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۱۵:۱۲
ربط: %۶۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ , ۱۱:۰۵
ربط: %۴۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ , ۱۱:۲۳
ربط: %۲۷
۱ ۲
۴۴ مورد، صفحه ۱ از ۲