صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی رعایت دستورالعمل های بهداشتی

تعداد مواردیافت شده ۲۲
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ , ۰۳:۰۸
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ , ۱۱:۰۲
ربط: %۳۲
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ , ۱۳:۱۵
ربط: %۳۵