صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی رکود بازار

تعداد مواردیافت شده ۲۲
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ , ۱۶:۰۲
ربط: %۳۴
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ , ۱۳:۵۹
ربط: %۶۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۵:۵۶
ربط: %۳۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ , ۱۰:۴۲
ربط: %۶۱
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ , ۱۶:۵۶
ربط: %۳۰
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ , ۱۷:۳۰
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ , ۱۶:۳۲
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ , ۱۳:۲۳
ربط: %۳۰