صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی روحیه

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ , ۱۱:۰۱
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ , ۱۵:۵۰
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۲۰:۱۲
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ , ۲۳:۲۸
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ , ۱۶:۰۱
ربط: %۲۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ , ۰۱:۲۶
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ , ۲۱:۱۲
ربط: %۷۹