صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ریزش بازار سرمایه

تعداد مواردیافت شده ۲۴
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ , ۱۵:۵۶
ربط: %۷
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ , ۱۵:۰۷
ربط: %۱۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ , ۱۵:۲۰
ربط: %۱۵
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ , ۱۷:۰۱
ربط: %۳۹
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ , ۰۱:۳۱
ربط: %۷
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ , ۱۶:۵۶
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ , ۲۳:۲۱
ربط: %۸۱
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ , ۱۴:۰۱
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ , ۱۵:۵۸
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۲:۰۴
ربط: %۳۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ , ۱۴:۵۵
ربط: %۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۰۹:۱۲
ربط: %۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ , ۱۴:۰۱
ربط: %۴۹
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۰۸:۴۹
ربط: %۶۴
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ , ۱۱:۴۱
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ , ۰۰:۴۱
ربط: %۱۵