صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ریزش بورس

تعداد مواردیافت شده ۱۵
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ , ۱۷:۰۱
ربط: %۴۷
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ , ۰۱:۳۱
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ , ۲۳:۲۱
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ , ۱۴:۰۱
ربط: %۱۳
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ , ۱۲:۰۴
ربط: %۶۳
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ , ۰۹:۱۲
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ , ۱۴:۰۱
ربط: %۵۹
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۰۸:۴۹
ربط: %۷۷