صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ریزش شاخص کل

تعداد مواردیافت شده 31

۱۴۰۰/۰۱/۱۶ , ۰۹:۴۸
ربط: %۱۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۰۹:۱۵
ربط: %۱۰
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , ۱۵:۱۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ , ۰۹:۰۲
ربط: %۲۱
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ , ۰۹:۵۵
ربط: %۲۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ , ۰۹:۴۱
ربط: %۴۵
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , ۱۲:۳۸
ربط: %۱۹
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ , ۱۱:۰۶
ربط: %۳۴
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط:
۱ ۲
۳۱ مورد، صفحه ۱ از ۲