صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی ریزش شاخص کل

تعداد مواردیافت شده 37

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ , ۰۹:۰۲
ربط: %۲۱
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ , ۰۹:۵۵
ربط: %۲۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ , ۰۹:۴۱
ربط: %۶۵
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , ۱۲:۳۸
ربط: %۱۸
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ , ۱۱:۰۶
ربط: %۳۲
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ , ۱۱:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ , ۱۰:۳۸
ربط: %۲۹
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ , ۱۳:۴۳
ربط:
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ , ۱۲:۰۳
ربط: %۳۲
۱ ۲
۳۷ مورد، صفحه ۱ از ۲