صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی رییسی و برجام

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ , ۰۹:۴۴
ربط: %۸۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ , ۱۳:۱۳
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ , ۱۴:۱۴
ربط: %۱۵