صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی رییس بورس

تعداد مواردیافت شده ۲۳
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۱۳:۱۲
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ , ۱۰:۴۵
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۴
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ , ۱۳:۰۴
ربط: %۵۴
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۴:۰۱
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ , ۱۴:۰۱
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ , ۱۸:۱۲
ربط: %۸
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ , ۱۸:۲۱
ربط: %۶
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ , ۱۵:۳۱
ربط: %۹