صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی رییس جمهور نظامی

تعداد مواردیافت شده 35

۱۴۰۰/۰۱/۲۹ , ۰۲:۰۴
ربط: %۱۱
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ , ۱۲:۰۷
ربط: %۱۵
۱ ۲
۳۵ مورد، صفحه ۱ از ۲