صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی زبان مشترک

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ , ۲۲:۴۳
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ , ۱۸:۴۸
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ , ۲۲:۱۷
ربط: %۱۹
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ , ۱۶:۴۳
ربط: %۶۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۳۸