صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی زلزله

تعداد مواردیافت شده ۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ , ۱۶:۳۲
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ , ۱۵:۰۸
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ , ۱۵:۱۲
ربط: %۹۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۶:۵۹
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ , ۲۲:۰۳
ربط: %۱