صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی زمان مذاکره

تعداد مواردیافت شده ۴۳
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ , ۱۳:۱۲
ربط: %۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
ربط: %۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ , ۱۳:۵۰
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ , ۱۰:۲۳
ربط: %۶
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ , ۰۲:۱۲
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ , ۰۵:۱۲
ربط: %۵۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ , ۱۳:۲۲
ربط: %۶۸
صفحه ۱ از ۲