صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی زندانیان

تعداد مواردیافت شده 14

۱۴۰۰/۰۱/۰۶ , ۱۶:۲۸
ربط: %۲۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ , ۱۹:۵۵
ربط: %۲۳