صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی زیان بورس

تعداد مواردیافت شده 18

۱۳۹۹/۱۲/۱۳ , ۱۸:۵۵
ربط: %۱۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ , ۰۹:۰۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ , ۱۰:۴۴
ربط: %۵۲