صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سازمان برنامه و بودجه

تعداد مواردیافت شده ۹۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ , ۱۵:۵۵
ربط: %۲۱
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ , ۱۶:۲۳
ربط: %۸۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ , ۱۷:۳۷
ربط: %۵۰
صفحه ۱ از ۴