صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سازمان غذا و دارو

تعداد مواردیافت شده ۱۹
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ , ۱۴:۳۱
ربط: %۶
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ , ۱۸:۴۱
ربط: %۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ , ۱۵:۱۲
ربط: %۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ , ۱۵:۰۵
ربط: %۱۲