صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سامانه ثبت نام واکسن

تعداد مواردیافت شده ۳۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ , ۲۲:۰۵
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ , ۲۲:۲۶
ربط: %۵۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۲
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ , ۱۹:۰۴
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ , ۱۲:۱۶
ربط: %۲۶
صفحه ۱ از ۲