صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سامانه سجام

تعداد مواردیافت شده 14

۱۳۹۹/۱۲/۲۴ , ۱۰:۰۲
ربط: %۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , ۰۹:۴۲
ربط:
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ , ۱۱:۲۳
ربط: %۱۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ , ۱۷:۱۳
ربط: %۲۶