صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سخنگوی مقاومت پنجشیر

تعداد مواردیافت شده ۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۳:۳۱
ربط: %۳۷
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ , ۲۳:۰۱
ربط: %۴۶