صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سرایت کرونا

تعداد مواردیافت شده ۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ , ۱۶:۵۹
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ , ۱۳:۰۱
ربط: %۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ , ۲۲:۳۴
ربط: %۹۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ , ۱۰:۰۱
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ , ۰۹:۴۸
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ , ۱۵:۱۲
ربط: %۲۳