صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سعید نمکی

تعداد مواردیافت شده 23

۱۳۹۹/۱۰/۱۶ , ۱۸:۰۲
ربط: %۶۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ , ۱۲:۱۳
ربط: %۷۷