صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سقوط شوروی

تعداد مواردیافت شده ۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ , ۱۴:۲۳
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ , ۰۷:۴۷
ربط: %۷۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۱۱
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ , ۱۳:۰۷
ربط: %۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۸۰