صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سقوط کابل

تعداد مواردیافت شده ۲۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ , ۲۰:۱۲
ربط: %۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ , ۱۵:۴۴
ربط: %۴۱
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ , ۱۷:۳۳
ربط: %۳۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ , ۱۱:۵۸
ربط: %۱۵
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ , ۲۰:۳۲
ربط: %۵۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۳۵