صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ايرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سلطه طالبان

تعداد مواردیافت شده ۱۲
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ , ۰۳:۰۴
ربط: %۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ , ۱۳:۳۱
ربط: %۳۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ , ۱۱:۰۵
ربط: %۱۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ , ۰۳:۱۴
ربط: %۹