صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سهام

تعداد مواردیافت شده ۱۳۶
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۳:۰۸
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ , ۱۲:۱۵
ربط: %۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ , ۱۱:۳۲
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۸:۱۲
ربط: %۲۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ , ۲۳:۱۲
ربط: %۶۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ , ۱۸:۰۱
ربط: %۱
صفحه ۱ از ۶