صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سهامداران

تعداد مواردیافت شده ۵۲
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ , ۱۸:۱۲
ربط: %۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ , ۱۰:۴۵
ربط: %۳۱
صفحه ۱ از ۳