صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی

جستجوی سوریٔالیسم

تعداد مواردیافت شده 1

۱۳۹۹/۰۶/۱۷ , ۲۲:۳۲
ربط: %۷۴