صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سویه ویروس جدید کرونا

تعداد مواردیافت شده ۳۲
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ , ۱۵:۵۸
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ , ۱۸:۰۴
ربط: %۱۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ , ۰۷:۲۳
ربط: %۶۱
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ , ۱۹:۳۴
ربط: %۹
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ , ۱۰:۳۴
ربط: %۹
صفحه ۱ از ۲