صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی

جستجوی سید محمدجواد عرفانفر

تعداد مواردیافت شده 16

۱۳۹۹/۱۲/۲۶ , ۱۷:۲۴
ربط: %۳۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ , ۱۴:۱۹
ربط: %۵۷
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ , ۱۹:۴۵
ربط: %۴۶